Especialització en l'Esport

L'esport és passió, i com a tal les empreses treballen amb passions i cerquen perfils professionals apassionats. Sense ser imprescindible, la passió per l'esport és un valor diferencial important en la indústria esportiva, independentment del perfil professional.

 

Tipus d'empreses esportives

Segments esportius feina treball i esport
Segments esportius

Dins de cada tipologia d'empresa s'hi troben perfils molt diferents, uns més especialitzats en esport i altres menys.